Planer för 2021 finns för S*Hemi coon´s Izac och S*Stortassen´s Ninni