Info till köpare

Våra kattungar är leveransklara tidigast när de är mellan 15-16 veckor och är vid leverans:

*Vaccinerade mot kattsnuva, kattpest och kattherpes x 2
*Veterinärbesiktigade innan leverans (intyg ej äldre än 7 dagar)
*Chipmärkta
*Innehar stamtavla i SVERAK
*Dolda fel försäkrade via Svedea i 3 år (dock måste nya ägaren teckna egen försäkring alternativt överta den befintliga innan katten flyttar)
*Socialiserad, badad, kammad & borstad
*Startkit med mat kattungen är van vid, filt som luktar mamma och lite leksaker.

Livslång support från oss.

Kattunge till avel säljes endast till registrerad uppfödare som HCM scannar regelbundet.
Katter till sällskap är kastrerade vid leverans.

Vi tillämpar inget kösystem och vi är väldigt noga med var våra katter hamnar.
Vi vill gärna lära känna er och veta hur en katt från oss kommer att få det. 
Vi säljer heller ingen katt utan personligt besök.
Vi tar emot besök först efter kattungarna blivit 8 veckor och fått sin första vaccination.
Vi ser gärna också att katten får tillgång kontrollerad utevistelse i form av rastgård, inglasad balkong, uteplats eller sele.
Vi vill inte att en katt från oss får lov att gå ute på fri tass.
Vi DNA testar våra avelskatter samt HCM scannar löpande.
Våra vita katter BEAR testas (hörseltestas) innan avel.

Om det senare skulle uppstå problem och att du/ni inte kan ha kvar katten
önskar vi att du/ni gärna tar kontakt med oss så vi kan hjälpa till med omplacering.

Tänk på att skaffa följande innan ni får hem er kattunge:

Stor kattlåda och spade samt sand
Matskålar
Rejält klösträd
Transportbur modell större
kattbädd
Leksaker
Kam, borste samt klosax

Köp av raskatt

Raskatt eller Huskatt?
Varje katt har självklart ett stort värde i sig själv som individ! Med det sagt, så skiljer sig priset för en raskatt i jämförelse mot en huskatt. Priset på en stambokförd raskatt med stamtavla varierar, men räkna från ca 12 000 kronor. Ibland säljs blandraskatter eller ”raskatter” som inte är stambokförda, för dyra pengar. Ibland till och med till en högre summa än en stambokförd raskatt. Du som köpare, kan INTE stambokföra din katt, även om föräldrarna är stambokförda.
Det man bör känna till är att ALLA katter utan stamtavla räknas som huskatter, oavsett vilken bakgrund katten har. Detta är viktigt att tänka på vid försäkring eller om man önskar ställa ut eller avla på sin katt i framtiden.
Att säljaren uppger att katten är ”registrerad i SVERAK” betyder inte alltid att den har stamtavla. Vissa annonserar om registrerade katter och menar då att katten är ID-märkt och införd i SVERAKs nationella ID-register, ett register som är öppet för både ras och huskatter. ID-registret är till för att kunna spåra ägaren till en upphittad katt och har ingenting med stambokföring/stamtavlor att göra!
Varför är stamtavlan så viktig på en raskatt?
En stamtavla är så mycket mer än bara ett papper…
Stamtavlan är, förutom ett fysiskt dokument som visar kattens förfäder, ett bevis på att uppfödaren tillhör ett internationellt erkänt kattförbund. En uppfödare som tillhör ett förbund, har ett regelverk att förhålla sig till. Särskilt viktigt är krav på hälsotester och etik, att man följer svensk lagstiftning och Jordbruksverkets regler.
Uppfödaren är skyldig att följa Konsumentköplagen när denne säljer katt till en ”icke-uppfödare”.
En SVERAK-ansluten uppfödare får inte föda upp katter som inte kan bli stambokförda. Det innebär att man inte får blanda olika raser utan särskilt tillstånd, inte heller är det tillåtet att föda upp huskatter.
Köper du en raskatt av en seriös SVERAK-uppfödare gäller detta:
• Kattungen SKA vara minst 14 veckor innan den skiljs från sin mamma och eventuella syskon.
• Kattungen SKA vara vaccinerad två gånger mot kattpest och kattsnuva.
• Kattungen SKA vara ID-märkt.
• Vid leveransen SKA du få med ett besiktningsintyg från veterinär, inte äldre än 7 dagar.
• Du SKA även få ett överlåtelseavtal (SVERAKs), där köparens och säljarens namn framgår, samt priset på katten. Detta avtal är ditt kvitto på att katten är din.
• Du SKA få med kattens stamtavla. Om stamtavlan mot förmodan inte finns i fysisk form vid leveransen SKA du få ett intyg ”under registrering” som uppfödarens klubb utfärdat.
• Uppfödaren SKA se till att du blir registrerad ägare av din nya katt i stamboken (och ID-registret).
• Du BÖR få med råd och anvisningar (muntliga eller skriftliga) från uppfödaren där det framgår hur du ska sköta din katt.
Köp ALDRIG en raskatt om du inte får med alla ovan nämnda dokument!
Köp ALDRIG en katt som inte ser glad och frisk ut!
Köp ALDRIG en katt av en uppfödare du inte känner dig trygg och bekväm med! En bra uppfödare finns inte bara till för dig vid köpet, utan är även support efter köpet!
På www.sverak.se kan du läsa allt som har med katter att göra. Där finns de olika kattraserna presenterade och du hittar även mer information om hur du bäst sköter din katt.
Kontakta gärna en SVERAK-ansluten kattklubb om du känner dig osäker på dina rättigheter vid ett kattköp eller bara vill ha tips och råd. Vill du bli medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb, är du hjärtligt välkommen! Vår fina förbundstidning Våra Katter ingår i medlemsavgiften.